Bảo Hành :

Thời hạn bảo hành của các bộ phận chính là 1 năm hoặc 2000 giờ làm việc (tùy theo điều kiện nào đến trước). Thông tin lỗi sản phẩm do người dùng phản hồi bắt đầu từ việc nhận thông tin.

Hai mươi bốn giờ

Bốn mươi tám giờ

Bảy mươi hai giờ

Dịch vụ trong vòng 24 giờ trong phạm vi 50 km từ cửa hàng  Dịch vụ trong vòng 48 giờ trong phạm vi 100 km từ cửa hàng Dịch vụ trong vòng 72 giờ trong phạm vi 300 km từ cửa hàng 

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BÌNH ĐIỆN XE NÂNG NOBLELIFT 

 

PIN CHO XE REACH TRUCK, FORKLIFT LI-ON

Bảo hành 5 năm hoặc 10.000 giờ tuỳ theo điều kiện nào tới trước 

BỘ PHẬN BMS BẢO HÀNG 1 NĂM 

 

 PIN CHO XE NÂNG ĐIỆN THẤP LITHIUM 

Bảo hành 1 năm hoặc 600 giờ tuỳ vào điều kiện nào tới trước 

PTE15N, PTE20N, PTE15C, PTE20C. 

 

PIN CHO XE NÂNG ĐIỆN STACKER LITHIUM

Bảo hành 2 năm hoặc 1200 giờ tuỳ vào điều kiện nào tới trước 

PSE12N, PT20N, PS16N, PS20N.

ẮC QUI / BÌNH ACID, ACID CHÌ (BÌNH KHÔ)

Bảo hành 1 năm hoặc 1200/2000 giờ tuỳ vào điều kiện nào tới trước 

SC14H;SC10; MAIHUI; CDCT 

 

Văn hóa phục vụ

Nguyên lý dịch vụ : Khách hàng là trên hết, chính xác
Khái niệm dịch vụ: Vượt quá nhu cầu của khách hàng, tạo sự tiếp xúc với khách hàng Mục tiêu dịch vụ: Tạo ra của cải cho khách hàng một cách thông minh Chiến lược

Lời hứa

Dịch vụ trong vòng 24 giờ trong phạm vi 300 km từ cửa hàng trực tuyến Dịch vụ trong vòng 48 giờ trong phạm vi 600 km từ cửa hàng trực tuyến Dịch vụ cửa hàng trực tuyến trong vòng 72 giờ trong phạm vi 600 km

Đảm bảo dịch vụ

Thời gian bảo hành xe là 12 tháng hoặc 1200 giờ làm việc tùy theo điều kiện nào đến trước, 
Kỹ sư dịch vụ phải trả lời khách hàng trong vòng 30 phút ,và đến địa điểm của khách hàng trong vòng 8 giờ. giải quyết trong vòng 72 giờ.