XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 1600KG BÌNH LITHIUM MODEL FE4P16Q