XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2 TẤN MODEL RT20PRO

 RT20

 NOBLELIFT – GERMANY

 12 tháng hoặc 1200 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước

Xe nâng điện đứng lái RT20 có sức nâng 2 tấn, chiều cao nâng tối đa 10.5m